Stilart - Standarddans

Trin 2/2 - Vælg danseskole og læse mere

DANSEKLUB 2000 BORNHOLM
Placering: Klemensker, Nexø, Rønne, Aakirkeby
Stilarter: blandt andet standarddans, swingdance, fit dance, latinamerikanske danse, ballroom fitness
MFK Dance
Placering: Albertslund
Stilarter: blandt andet girly hip hop, standarddans, latinamerikanske danse, stepdans, rock'n roll