Stilart - Standarddans

Trin 2/2 - Vælg danseskole og læse mere

DANSEKLUB 2000 BORNHOLM
Placering: Klemensker, Nexø, Rønne, Aakirkeby
Stilarter: blandt andet rock'n roll, brudevals, standarddans, showdance, latinamerikanske danse
MFK Dance
Placering: Albertslund
Stilarter: blandt andet freestyle, standarddans, stepdans, latinamerikansk, girly hip hop